Vyplatí se firmě home office? Záleží na důvěře v zaměstnance

Nabízet možnost práce z domova je už v řadě oborů a firem nezbytnost. Klíčová otázka však je, zda je pracovník doma produktivnější než při práci v kanceláři. Studie ukazují, že pro některé činnosti a při správně nastavené kultuře společnosti se home office může vyplatit.

Někde nefunguje, jinde je nezbytnost

Home office nebo homeworking (soustavná, nejen občasná práce z domova) jsou čím dál běžnější součástí pracovního procesu. Mají své zastánce i odpůrce, jsou s nimi zkušenosti dobré i horší. Každopádně je jisté, že k home office, nebo obecněji k práci na dálku, je potřeba přistupovat střízlivě a individuálně. A to jak s ohledem na konkrétního člověka, který ho využívá, a na jeho přístup k zodpovědnosti, disciplíně a spolehlivosti, tak s ohledem na charakter práce i na prostředí ve firmě, atmosféru, vztahy a zvyklosti, které v ní panují.

V mnoha oborech je možnost práce na dálku nutnost a běžná věc, zaměstnanci a zaměstnankyně si ji žádají a firmám se větší svoboda v práci vyplácí. Případně je to nutnost plynoucí z práce globálních týmů rozesetých po světě. Typicky jsou to technologické, IT firmy. Na opačném konci spektra jsou třeba průmyslové podniky, ale i restaurace, kde je velký objem práce vázaný na konkrétní místo a na dálku takovou práci při nejlepší vůli zastat nelze.


Pokud se chcete dozvědět více právě o svobodě v práci, přečtěte si rozhovor s Tomášem Hajzlerem, který ji propaguje.


Produktivita je doma větší, ale…

Co se ovšem v souvislosti s prací z domova hodně řeší, je produktivita práce. K dispozici jsou studie, které ukazují, že doma jsou lidé produktivnější. Hojně citovaná je ta z čínského cestovatelského portálu Ctrip. Devítiměsíční experiment porovnával práci z domova a z kanceláře. Skončil ve prospěch home office. Lidé pracující doma byli šťastnější, bylo u nich menší riziko, že z firmy odejdou, a byli produktivnější až o 13 procent – především díky delšímu času strávenému prací. Jak však shrnul konzultant Larry Alton pro časopis Forbes, při práci z domova mohou být lidé produktivnější a často bývají, ale neexistuje pro to žádná garance. Závisí to vždy na konkrétním zaměstnanci.

Vliv home office na produktivitu týmů zase studoval Glenn Dutcher z Univerzity v Ohiu. Zjistil, že celková produktivita týmu, jehož někteří členové pracují doma a jiní v kanceláři, závisí na tom, jak se lidé z kanceláře na ty doma dívají. Tedy zda věří, že práci dobře zvládají a plní úkoly, nebo ne. Když si lidé v kanceláři mysleli, že jsou ti doma méně produktivní, sami také pracovali méně. Když naopak věřili, že lidé doma tvrdě pracují, pracovali také tak. Avšak, jak připomíná recruiter Aiman Attar, už jen samo podezíravé myšlení je problematické. Nehledě na to, že i vysoká osmihodinová produktivita v kanceláři je mýtus.

Lidé pracující doma byli šťastnější, bylo u nich menší riziko, že z firmy odejdou, a byli produktivnější.

Řešte komunikaci

Glenn Dutcher přišel také se zjištěním, že pro práci na dálku je vhodnější práce kreativnější a že tu rutinní, snad i nudnější lidé lépe odvádějí v kanceláři. Z praxe plyne i to, že pokud se lidé potřebují soustředit na náročnější úkol, může jim lépe vyhovovat domácí klid. Pokud naopak mají v plánu vášnivý brainstorming a týmovou práci, dají přednost setkání v kanceláři.

Obecně je nutno při home office vyřešit právě i komunikaci ve firmě, aby nevázla ani v případě, že nejsou všichni lidé „na značkách“ v kanceláři. „Předpokladem je, že jsou obě strany schopné komunikovat, uvědomují si možné problémy a umějí jim předcházet. Pokud pracujete v týmu, je potřeba také efektivně vést komunikaci se všemi kolegy. Výsledky práce by tím zkrátka neměly strádat,“ shrnuje Kateřina Prášilová, talent sourcing manažerka projektu jobstack.it.

Co-working může ušetřit čas i peníze

Především u kreativních činností je důležité mít na práci klid a příjemné prostředí, kde toho člověka moc neruší. Vhodnou volbou tedy může být i využití co-workingových center. Pracuje v nich řada lidí mimo obor zaměstnance, což může přinášet nové kreativní impulzy. Také v nich pracovník předejde běžnému domácímu odvádění pozornosti, ať už jde o potřebu opravit kapající dřez, neumyté nádobí, nebo třeba řešení blížící se dovolené. Obě strany navíc na co-workingu mohou ušetřit – pro zaměstnance může jít o čas ušetřený při dojíždění, pro firmu o náklady spojené s užíváním kanceláří.

Plusy a minusy home office

+ pro zaměstnance je úspora času i nákladů na dojíždění, možnost rozvrhnout si práci podle sebe i s ohledem na svou produktivitu a biorytmus, možnost lépe sladit práci a soukromí

home office není pro toho, kdo si dobře neorganizuje čas, nemá sebedisciplínu a schopnost se doma na práci soustředit

+ pro zaměstnavatele např. úspora nákladů, které by vznikly, kdyby byl daný člověk v kanceláři, spokojenost zaměstnanců, často i produktivita

nebude dobře fungovat tam, kde lidé ve firmě těm doma nevěří a myslí si, že se flákají

Zpět na články