Udržitelné podnikání: Jak na něj, aby pomohlo i v náboru?

Doby, kdy byla společenská odpovědnost (CSR) pro firmy nadstandard, jsou pryč. Dnes je odpovědnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti pro mnoho z nich samozřejmostí a jde hlouběji k jádru jejich podnikání. Úzce souvisí i s HR a náborem.

Mladí se zajímají o ekologii

Kristýna Králová, marketingová manažerka personální společnosti Hays CR, potvrzuje: hlavně mladá generace odpovědné aktivity firem bedlivě sleduje, obzvlášť v oblasti ekologie a v sociální oblasti. „Oblíbené jsou celofiremní akce s CSR tematikou, kde se mohou zaměstnanci aktivně zapojit, ať už se jedná o pomoc finanční, dobrovolnictví, vzdělávání, či jiné,“ objasňuje.

Podobné aktivity podle ní posilují brand společnosti. A jsou jedním z hlavních důvodů, proč zaměstnanci svou firmu doporučí jako zaměstnavatele dál. Fakt potvrzuje i Zuzana Krajča, HR Partner Sodexo Benefity: „Jedna ze základních lidských potřeb je dělat něco, co má smysl pro druhé. Vychází z faktu, že člověk je sociální tvor a druhé ke své spokojené existenci potřebuje. Někdy může být těžké vidět jednoznačný smysl v práci pro korporátní společnost, protože její výsledky se mnohdy ukazují až s odstupem a nejsou hmatatelné. O to důležitější je nabídnout zaměstnancům realizovat se i na dobročinných akcích, kde mohou vidět okamžitý účinek toho, co dělají.“


Roli CSR při náboru jsme se již na alacard.cz věnovali. Přečtěte si víc v článku Společenská odpovědnost není v náboru bonus navíc, ale „must have“. 


Odpovědnost jako součást firemní kultury

Jak přístup ke společenské odpovědnosti vypadá v dobré firemní praxi, aby se nescvrkla na aktivity, které pro zaměstnance slouží jen jako občasná zašívárna?

Fonergy dodává plyn a elektřinu a její strategie odpovědnosti se objevila ve výsledcích ceny TOP Odpovědná firma 2018 aliance Byznys pro společnost. Co firma dělá, vysvětluje procesní specialistka Hana Elfmarková: „V rámci našich CSR aktivit se v první řadě zaměřujeme na samotné zaměstnance – cílem je vytvoření kvalitních, v regionálním srovnání výrazně nadstandardních pracovních míst, s důrazem na spravedlivé ohodnocení práce, širokou nabídku benefitů a nabídku pracovních příležitostí i osobám znevýhodněným na trhu práce.“

Při přijímacích pohovorech dbají na to, aby se nováček ztotožnil s odpovědnou firemní kulturou. „Do aktivit v oblasti péče o zaměstnance, přístupu k zákazníkům a dodavatelům a přístupu k životnímu prostředí jsou každodenně zapojeni všichni zaměstnanci. Charitativně zaměřené aktivity společnosti jsou záměrně ponechány na dobrovolné bázi. Naprostá většina zaměstnanců se však do nich pravidelně zapojuje,“ upřesňuje. Výsledkem je lepší atmosféra v práci, větší sounáležitost, minimální fluktuace a sdílení firemních hodnot, což dopadá na zkvalitnění péče o zákazníky i na rozvoj a růst společnosti.

Hlavně mladá generace odpovědné aktivity firem bedlivě sleduje.

Od CSR k udržitelnému podnikání

Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu v Česku, nabízí další pohled na věc: „Svět firem se v posledních letech změnil. Mnohé z nich, jako i my, už nemluví o CSR, ale o udržitelném podnikání. Změna se týká hlavně chápání role a dopadu firem ve společnosti, a to od minimalizace dopadu ke komplexnímu pohledu, inovacím, spolupráci a sdíleným řešením.“ Udržitelné podnikání podle ní přenáší odpovědnost za co nejlepší dopad na společnost či životní prostředí přímo do předmětu podnikání firmy a jejího každodenního chodu. A to i do způsobu, jak firma nabírá nové lidi, jak pracuje s různými věkovými skupinami, podporuje ženy i lidi se speciálními potřebami nebo jak má nastavené vzdělávání.

Širší společnost i potenciální zaměstnanci podle Adriany sledují, co firma dělá a jaké jsou její hodnoty. Proto se snaží být transparentní. „To se týká našeho přístupu ke klimatickým změnám i přístupu firmy k LGBT+ komunitě. Chceme, aby se u nás všichni cítili dobře, bez ohledu na věk, gender, speciální potřeby, kulturní nebo etnický původ,“ říká.

A zaměstnanci to oceňují. Pro zaměstnavatele je podle Adriany spokojený, aktivní zaměstnanec, který vidí hlubší smysl a pozitivní dopad své práce, nedocenitelný. „Naši zaměstnanci jsou spontánními ambasadory. A nejde jen o lepší pověst firmy, ale třeba i o fluktuaci zaměstnanců a zlepšení interních procesů. Studie navíc ukazují, že rozmanitost na pracovišti, různorodé složení týmů, vede k vyššímu výkonu, lepší kvalitě a stabilnějšímu zisku,“ dodává.

Průzkum: Lidé a odpovědnost

V Deloitte zkoumali Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019 v ČR i ve světě.

84 % českých respondentů se domnívá, že společenská témata mají dopad i na jejich organizaci.

Až 93 % lidí si uvědomuje, že jejich veřejné vystupování ke společenským otázkám může mít pozitivní dopad na nábor a retenci zaměstnanců. „Tlak na společenskou odpovědnost firem se zintenzivňuje, přičemž v letošním roce je kladen důraz na lidský přístup k zaměstnancům,“ tvrdí Pavel Šimák, ředitel poradenství v oblasti lidského kapitálu v Deloitte.

foto: Shutterstock.com

Zpět na články