Sbalit batůžek, mapu a do terénu! Inspirujeme se u společnosti Fatra

Dobrodružná výprava za poznáním osmi úspěšných dekád historie Fatry a osmi zajímavých míst Napajedel. Projekt Století Fatry, za kterým stojí personální ředitel tohoto českého podniku na zpracování plastů Martin Hradský, důmyslným způsobem propojuje podnik s městem. Hra se probojovala mezi TOP 5 nejlepších HR projektů v soutěži Zaměstnavatel roku. „V příštím roce plánujeme propojit tuto aktivitu s turistickým ruchem,“ prozrazuje Martin Hradský.

Vaše outdoorová hra Století Fatry se probojovala mezi nejlepší letošní HR projekty, což je ovšem hodnocení zvenčí. Jaký úspěch měla mezi vašimi zaměstnanci?

Reakcí je poměrně velké spektrum. Převážná většina zaměstnanců hodnotí aktivitu pozitivně. Nejčastěji chválí možnost potkat se a seznámit s kolegy z jiných pracovišť. Přece jenom máme téměř 1 300 zaměstnanců a směnnost, takže se mnozí navzájem neznají. Líbí se jim i to, že projekt propojuje firmu s městem a že díky hře měli možnost poznat velké úspěchy Fatry a příležitost ovlivnit její budoucnost. Dlužno podotknout, že se objevily i reakce typu: „Proč vyhazujete peníze za hru? Radši nám je dejte.“ Snažíme se vysvětlovat poselství aktivity a také zdůrazňujeme fakt, že nám hru netvořila na zakázku žádná agentura. K životu jsme ji přivedli sami. Jediná věc, kterou jsme nebyli schopni zvládnout, bylo programování. Aktivita totiž zahrnuje i prvek edukace, který využívá moderních technologií. Hra „běží“ s podporou tabletů. Zajímavé je, že negativní reakce přichází ze strany zaměstnanců, kteří hru ještě nevyzkoušeli. Jakmile ji zažijí, kritické reakce mizí.

Můžete pro nás, kteří jsme neměli možnost si hru zahrát, popsat, jak vypadala a v čem spočívala?

V první řadě bych rád podotkl, že se nejedná o jednorázovou akci. Století Fatry stále probíhá a bude probíhat i nadále. V jednom běhu se hry účastní až šest týmů po čtyřech až pěti účastnících. Zaměstnanci na výpravu za poznáním osmi úspěšných dekád historie firmy, osmi zajímavých míst města a v neposlední řadě za poznáním ostatních kolegů dostávají malý batůžek, v němž najdou vše potřebné (mapu, tablet, drobné občerstvení i různé pomůcky, o kterých zprvu vůbec netuší, k čemu je budou potřebovat). Už název „Století Fatry“ naznačuje přesah a spojení s budoucností firmy. Na závěr jednotlivých běhů se zaměstnanci přidávají k budoucnosti firmy tím, že tvoří jakousi koláž, kam zapisují, jaký bude jejich první krok k vylepšení budoucnosti Fatry. Důležité je poselství každého jednotlivého člena týmu. Firma totiž nese poselství baťovských kořenů: stejně jako firemní kultura, tak i budoucí podoba firmy je tvořena každým zaměstnancem, jeho konkrétními činy, postoji, vůlí a odhodláním. Aktivita tedy nejen posiluje „loajalitu“ zaměstnanců, ale také buduje značku zaměstnavatele směrem k inovacím.

Co je smyslem vaší hry?

Jednoznačně návrat k baťovským kořenům. Vždy když dobře poznáme vlastní kořeny, máme na čem stavět a budovat. Máme tak možnost se přidat a přihlásit k tradici lidí, kteří utvářeli daný obor od samotných začátků. Pokud budeme chtít, můžeme také pokračovat v jejich započatém díle. Spojujeme tedy velké úspěchy minulosti s budoucností. Dáváme našim zaměstnancům možnost se připojit. Jedním z cílů hry je také předání zpětné vazby vedení firmy. Formou vytvořené koláže účastníci říkají, v jaké firmě chtějí v době jejího stoletého výročí pracovat. Dalším cílem je budovat u zaměstnanců pochopení, že jakákoliv změna firmy se může uskutečnit pouze s přičiněním jednotlivců, tedy každého z nás. To je onen zmíněný první krok, který pod koláž účastník dopisuje.

Martin Hradský – autor hry Století Fatry

Martin Hradský vystudoval aplikovanou informatiku a řízení na VUT v Brně. Na pozici personálního ředitele Fatry přešel z uherskohradišťské firmy Thermacut, s. r. o., kde se z vedoucího expedice přes ředitele logistiky a nákupu vypracoval až na personálního ředitele. Věnuje se také consultingu a působí jako lektor.

Kde jste jako hlavní autor projektu čerpal inspiraci?

Do Fatry jsem přišel v únoru 2016. A ještě ten měsíc se mi dostala do rukou publikace o historii podniku od roku 1935 do 2015. Postupně jsem se potkával se zaměstnanci a poznával ono nehmotné „fatrovské srdce“. Těšilo mě, když jsem slyšel vyprávět o Fatře dlouholeté zaměstnance. Mluvili o „naší“ Fatře. Vzpomínali na velké úspěchy. Pak jsem se ale také potkával se zaměstnanci, kteří byli ve Fatře chvíli. U nich jsem naopak zaznamenal, že o historii podniku a jeho úspěších nevědí téměř nic. O hrdosti na Fatru se nedalo mluvit vůbec. V ten moment jsem začal přemýšlet, jak informace, které jsou v publikaci či o nichž mluví naši dlouholetí „fatrováci“, dostat nejen k nováčkům, ale i mimo firmu. Jedna část inspirace tedy šla zevnitř podniku. Druhá pak od mého kamaráda Mirka Pavla, který tvoří skvělé outdoorové akce a šifrovací hry. Finální podobu pak aktivita dostala v týmu tří lidí: zmíněného kamaráda, který zajistil programování, technické vybavení a vymyslel šifry; mé kolegyně personalistky paní Adély Mořické, která výborně zpracovala texty a vybrala největší úspěchy jednotlivých dekád a také stanoviště ve městě Napajedla, kde žije; svoji úlohu bych pak nazval „strážce myšlenky, vize“.

Dozvěděl jste se díky Století Fatry i vy něco, co jste do té doby o historii Napajedel netušil?

Díky aktivitě jsem se dostal na místa Napajedel, která bych asi objevoval dlouho a některá z nich možná ani nenašel. Samostatnou kapitolou je určitě návštěva muzea, kde zmiňované velké úspěchy Fatry můžete potkat v jejich hmotné podobě. Muzeum má totiž stálou expozici věnovanou Fatře. Nevěděl jsem například, že původně bylo město „ostrovem“ uprostřed řeky Moravy, což bylo dáno především z obranných důvodů. Zajímavostí je celá řada, ale další už neprozradím, aby si účastníci přišli na své!

Zaměstnanci na výpravu za poznáním dostávají malý batůžek, v němž najdou vše potřebné – mapu, tablet, drobné občerstvení i různé pomůcky

Jak budete s hrou dále nakládat? Plánujete ji otevřít veřejnosti?

Už se tak do jisté míry stalo. Aktivity se už účastnili i naši partneři z řad zastupitelů města Napajedla, zástupců místního Klubu kultury a muzea nebo na straně druhé naši obchodní partneři. Hru jsme také umožnili zažít našim kolegům personalistům z různých podniků po celé ČR. Jsem totiž přesvědčen, že inspirace nás může velmi posouvat kupředu. Může nám pomoci společně vytvářet nejen lepší místa pro práci, ale i celkově pro náš život. Variantu pro veřejnost jsme již promysleli. Její spuštění bude zřejmě otázkou příštího roku.

Fatra, a. s., patří mezi významné světové zpracovatele plastů (PVC, PE a PET). Byla založena v roce 1935 koncernem Baťa na přímý popud Ministerstva obrany. Prvními výrobky byly masky a ochranné oděvy, pryžové hračky a technická pryž. V roce 1940 se podnik začal postupně orientovat na zpracování plastických hmot. V roce 2016 Fatra utržila 3,7 mld. Kč a více než 75 % produkce směřovalo na zahraniční trhy.

Ve Fatře působíte jako personální ředitel. Můžete prozradit, jaké další HR „vychytávky“ u vás ve firmě fungují a jak se staráte o svoje zaměstnance?

Nejprve vzpomenu projekty, které nemusí vypadat jako „vychytávky“, nicméně jsou pro podnik důležité. Mám velkou radost, že jsme po cca 30 letech obnovili učňovské praxe. Máme za sebou první rok, kdy jsme u nás na praxi měli 12 žáků oboru gumař-plastikář. Co považuji za výjimečné na tomto projektu, je přístup našich instruktorů. Dokázali předat své know-how a nadšení pro obor takovým způsobem, že s šesti žáky dnes třetího ročníku jednáme o stipendijní smlouvě, a tedy i závazku zůstat po ukončení školy u nás v podniku. Dalším významným projektem, který zahájíme od počátku roku 2018, je interní talent akademie, do níž nám právě v těchto dnech vedoucí zaměstnanci nominují své kolegy.

Inspiraci pro Století Fatry Martin Hradský čerpal i z šifrovacích her.

Za skutečnou „vychytávku“ však považuji zahájení spolupráce mezi průmyslovým inženýringem a personálním úsekem. Společně jsme vymysleli úpravu našeho systému zlepšování. Cílem je podpořit naše aktivní a šikovné zaměstnance. Za tento rok již máme téměř dvojnásobné množství podaných zlepšovacích návrhů. A opravdovou výzvou je pak náš společný projekt na změnu systému odměňování v jednom z největších výrobních středisek.

Pracujeme také na úpravě v oblasti benefitů – zaměstnanecké cafeterie. Tady jsme spojili síly s našimi odboráři a společně směřujeme k výsledku, o kterém jsem přesvědčen, že naše zaměstnance mile překvapí. V září minulého roku jsme zavedli tzv. referral program, tedy odměny za doporučení nového zaměstnance. Tady máme také výrazný úspěch. Zatím žádný z doporučených zaměstnanců z Fatry neodešel a ani s ním nechtěl jeho nadřízený pracovní poměr ukončit. A protože 28 z 33 doporučených zaměstnanců úspěšně ukončilo zkušební dobu, vyplatili jsme a vyplácíme odměny těm, kteří nového zaměstnance doporučili.

Poděkování kolegům

„Rád bych i touto cestou poděkoval svým kolegům v práci. A nejen těm zmíněným v textu výše. Díky vám všem za inspiraci a podporu. Jsem rád, že můžeme společně pracovat na velkých i menších změnách Fatry. Přeji nám všem trpělivost a odvahu. Jsem přesvědčen, že nám pomohou dojít až do cíle. A na viděnou nejpozději v roce 2035, to bude mít Fatra 100 let a přijde čas hodnocení naší společné cesty.“

Martin Hradský

Zpět na články