Sdružení Neratov bourá bariéry a předsudky

V loňském ročníku soutěže Zaměstnavatel roku pořadatelé poprvé udělili v kategorii Zaměstnavatel bez bariér, kterou Sodexo vyhlašuje ve spolupráci s Kontem Bariéry, ocenění ve třech podkategoriích: neziskové organizace, malé společnosti a korporace. Představujeme vám prvního vítěze. Za neziskové organizace si cenu odnesli zástupci Sdružení Neratov, které od roku 1992 mimo jiné provozuje i několik chráněných pracovišť a snaží se do vysídlené obce v pohraničí vrátit život. A daří se mu to.

Přijedete-li do Neratova, s nadsázkou se dá říci, že kamkoliv vkročíte, tam se o vás postará člověk s handicapem. Stojí za tím Sdružení Neratov, z. s., jehož úsilí ocenila porota soutěže Zaměstnavatel roku. „Ocenění nám potvrdilo, že se nám daří naplňovat hlavní myšlenku Neratova, tedy obnovu poutního místa smíření a návrat života do vysídlené horské vsi – to vše s pomocí lidí s postižením. Neděláme to pro ně, ale s jejich pomocí,“ podotýká Marzena Peťovská ze Sdružení Neratov, z. s., které provozuje hned několik chráněných dílen v Královéhradeckém i Pardubickém kraji a tím zajišťuje práci i těm, kteří nemohou daleko dojíždět. Jejich heslo tedy zní: Jdeme za lidmi.

KUCHYŇ I PRO REKREANTY

Nejstarší chráněnou dílnou je Kuchyň, která funguje od roku 2002 a nabízí celodenní stravování nejen uživatelům chráněného bydlení a zaměstnancům, ale i rekreantům. Hned pět dílen sdružují chráněné dílny Kopeček. „Začínali jsme s keramickou a tkalcovskou dílnou, hlavně pro uživatele chráněného bydlení z Neratova. Když se přišel ucházet o práci košíkář, který měl slabé vidění a neměl ho kdo zaměstnat, vznikla košíkářská dílna. Začali jsme zaměstnávat lidi se zdravotním postižením z širokého okolí. Postupně jsme vybudovali šicí a tiskařskou dílnu,“ říká Romana Bukáčková, vedoucí chráněných dílen Kopeček, v němž nyní pracuje 35 zaměstnanců, z toho 31 se zdravotním postižením. Jak říká, s každým zaměstnancem se snaží pracovat individuálně, vytvářet pracovní pozice tak, aby se cítili dobře, rádi chodili do práce a věděli, že jsou pro sebe i pro společnost užiteční. „Jsem hrdá na své zaměstnance a vážím si jejich práce, kterou zde dělají. Díky nim i já mám své zaměstnání, které mě baví,“ pochvaluje si Romana Bukáčková.

OBLÍBENÁ JE HOSPODA I MÍSTNÍ PIVO

Další neratovskou chráněnou dílnou je Naděje, která se stará mimo jiné o úklid místních objektů či úpravu poutního místa. Pradlenka nabízí služby prádelny rekreačním chatám, firmám i jednotlivcům v okolí. Před dvěma lety sdružení otevřelo Občerstvení u Neratovských v Žamberku a místní i turisty jistě potěší i neratovský obchod a zrekonstruovaná hospoda, kde lidé s postižením vaří i obsluhují. V neposlední řadě je Sdružení Neratov také zřizovatelem Základní speciální školy Neratov a spolupracuje s neratovským pivovarem. „Místní pivovar vaří pivo s názvem Prorok. Můžete ho ochutnat v naší hospodě,“ směje se Marzena Peťovská.

LIDSKOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

To vše vyžaduje velké úsilí, nasazení a potřebnou dávku lidskosti. Není jednoduché odhadnout možnosti lidí s handicapem a vytvořit vhodné podmínky, aby zadanou práci zvládali. Je nutné přizpůsobit pracovní dobu tak, aby zaměstnanci mohli dojíždět autobusem, a vytvořit vlastně „pracoviště na míru“. „My máme tu výhodu, že máme více středisek, a pokud vidíme, že se někomu nedaří např. v řemeslných dílnách, převedeme zaměstnance na montážní práce nebo na zahradu. Je to velmi náročná práce hlavně z personalistického a administrativního hlediska. Máme víc neschopenek, je tu větší fluktuace lidí,“ vysvětluje Marzena Peťovská. „A bohužel nabízí jen malé možnosti finančního odměňování,“ doplňuje.
Vynaložené úsilí se však vrací okamžitě. Za největší satisfakci považují radost zaměstnanců, kteří jsou vděční, že mají práci, snaží se ji dobře vykonávat a jsou loajální vůči svému zaměstnavateli. Ve Sdružení Neratov pracuje 227 lidí, z nichž 181 je handicapovaných. Všichni shodně apelují na zaměstnavatele, aby dávali šanci lidem s postižením. „Nikdy nevíte, kdy a jak můžete být postižení. Může se to týkat kohokoliv z nás. Bouráme bariéry a předsudky,“ dodává Marzena Peťovská.

Sdružení Neratov

Funguje od roku 1992. Snaží se do vysídlené pohraniční obce navrátit život a obnovit poutní místo smíření v Neratově. Pomáhá postiženým a znevýhodněným lidem. Provozuje chráněné bydlení pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, chráněná pracoviště zaměstnávající lidi s různými formami postižení, poskytuje pomoc opuštěným dětem a dětem s postižením.

Foto: Marta Wojciechowska, Sdružení Neratov

Zpět na články