Nejlépe umí sladit work-life balance ve Skandinávii

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je zásadní pro zdraví i spokojenost zaměstnanců. Nejlepší vyvážení mezi pracovní dobou, mzdou a volnem dosahují lidé z Dánska, Švédska a Nizozemska. Češi se umístili až ve druhé třetině žebříčku.

Už Velšan Robert Owen, průmyslník, socialista, filantrop a reformátor, počátkem devatenáctého století navrhl, aby byl den rozdělen do tří stejně dlouhých částí určených na práci, odpočinek a spánek. Trvalo však ještě sto let, než byla osmihodinová pracovní doba v Evropě zavedena. Dnes v řadě evropských zemí lidé v zaměstnání ani tolik času netráví, přitom produktivita práce neklesá. A lidé jsou tu spokojenější.

Společností TotallyMoney se rozhodla u 24 evropských zemí srovnat široké spektrum ukazatelů, včetně štěstí, produktivity, životních nákladů a průměrné měsíční mzdy, aby zjistila, kde umí nejlépe sladit work-life balance.

Kratší pracovní doba nesnižuje produktivitu

Nejlépe umí práci a odpočinek sladit v Dánsku. Jejich index štěstí tu dosáhl hodnoty 7,5. Dánové pracují průměrně 32,9 hodin týdně, odpočinku (včetně spánku) věnují 15,9 hodin denně. Průměrný plat se tu pohybuje kolem 3270 eur.

Druhé místo obsadili Švédové s indexem štěstí 7,3 a pracovním týdnem dlouhým 36,4 hodin. Oproti Dánům však mají o tři dny volna více (14 svátků versus 11 svátků). Odpočinku denně věnují 15,2 hodin.

Nejkratší pracovní týden na světě s pouhými 30,3 hodinami má třetí Nizozemsko, což mu ovšem nezabrání mít třetí nejvyšší úroveň produktivity, hned po Lucembursku a Belgii, kde však lidé v průměru pracují týdně o 7 hodin více.

„Výjimečné podmínky pro matky nabízí ve Finsku. Mají k dispozici až 161 týdnů placené dovolené za 25 % mzdy.“

Stejného indexu štěstí jako Dánové dosahují i Finové, kteří v celkovém žebříčku společnosti TotallyMoney dosahují „až“ čtvrté místo. V práci tráví 36,7 hodin a na odpočinek mají vyhrazeno 15,2 hodin, jejich produktivita práce však za severskými zeměmi poměrně zaostává. Za zmínku však stojí, že Finsko nabízí výjimečné podmínky pro matky: 161 týdnů placené dovolené za 25 % mzdy, což je ekvivalent 40 týdnů při plné mzdě. Navíc ji lze rozdělit mezi oba rodiče.

Zatímco pátá Francie a šesté Španělsko mají delší pracovní týdny (37,3 a 38 hodin), přestávky na oběd v těchto zemích mohou trvat dvě i tři hodiny na rozdíl od severských zemí, kde bývá pauza na oběd 30 minut.

Méně práce neznamená více času na relaxaci

Přiměřená pracovní doba by měla teoreticky poskytnout zaměstnancům dostatek času pro sebe a svoji rodinu. Ne vždy tu však platí jednoznačná přímá úměra. Na čelních místech žebříčku hlásí zaměstnanci 8 až 8,8 hodin volného času denně, zatímco Francie a Španělsko dosáhly v tomto ohledu nejvyššího skóre – shodně 9,3 hodin.


Kolik peněz Češi potřebují ke štěstí? Zeptali jsme se zaměstnanců z různých profesí, jaká by měla být jejich ideální mzda. Čtěte více v následující anketě.


Upracovaní Turci

Poslední místo v žebříčku obsadili Turci. S průměrnou pracovní dobou 46,8 hodin týdně a pouhými 16 dny dovolené jsou na tom mezi sledovanými zeměmi jednoznačně nejhůře. Za svou práci si také odnesou nejnižší mzdu 528 eur. Však také jejich index štěstí dosáhl pouhé hodnoty 5,5.

Jak jsou na tom Češi

Po vyhodnocení všech ukazatelů na nás zbylo 16. místo. Z bývalého východního bloku nás však předběhli jen 15. Slováci, což vlastně není tak špatný výsledek. Češi tráví v práci týdně 40,3 hodin (Slováci 40,1) a odpočinku věnují 15 hodin (Slováci 14,9), čímž předběhli třeba i Rakušany, kteří si ho mohou dopřát jen 14,6 hodin. Češi si z práce stále přinášejí více peněz než naši slovenští sousedé – 851 eur versus 690 eur. Však jsou také spokojenější. Český index štěstí má hodnotu 6,6, ten slovenský pouze 6,1.

Top 10 hodnot v žebříčku

Nejvyšší průměrná mzda: Dánsko (3270 eur)

Nejvyšší index štěstí: Dánsko a Finsko (7,5)

Nejnižší index štěstí: Portugalsko a Řecko (5,2)

Nejkratší pracovní doba: Nizozemsko (30,3 hodin)

Nejdelší pracovní doba: Turecko (46,8 hodin)

Nejdelší dovolená: Španělsko (30 dní)

Nejvíce svátků: Slovensko (15)

Nejvíce času na odpočinek: Francie (16,4 hodin)

Nejvyšší produktivita práce: Lucembursko (73,2)

Nejnižší produktivita práce: Lotyšsko (21,1)

Foto: Shutterstock.com

Zpět na články