Nábor cizinců: složitý proces, který však přináší benefity

Lidé zůstávají pro domácí podnikatele a podnikatelky palčivým problémem. Poradenská společnost PwC ČR dokonce tvrdí, že nedostupnost kvalifikovaných zaměstnanců je strašákem byznysu.

A o tom, že ani v následujících letech nebude lépe, podle jejího Českého průzkumu názorů generálních ředitelů 2018 svědčí i demografické trendy, hlavně stárnutí populace. Jsou řešením mimo jiné pracovníci ze zahraničí?

Jde o náročný proces

Konkrétní zkušenosti se zaměstnáváním Ukrajinců má společnost STÍN KOVO, která se věnuje výrobě stínící techniky. O tuto zkušenost se podělila Vladislava Peltsarszká. Podle ní je třeba si při náboru cizinců uvědomit, že mají jinou mentalitu, zvážit všechna specifika a správně se k nim postavit.

Zahraniční pracovníci se, jak tvrdí, hůře zařazují do prostředí firmy a jejího okolí. Řeší částečnou jazykovou bariéru, a to opět nejen v práci, ale i v běžném životě. Dále upozorňuje, že nábor stále trvá dlouho a je termínově nejistý. „Zaměstnavatel musí přizpůsobit pracovní pozice a vyspecifikovat pracovní operace, jde o jinou formu vedení a také je minimálně zpočátku nutná důraznější kontrola odvedené práce,“ uvádí další zjištění z praxe.

Nábor lidí ze zahraničí trvá dlouho a je termínově nejistý.

Zaměstnavatelům, kteří o náboru z ciziny uvažují, doporučuje nepodcenit, že jde o náročný proces, který firmu ovlivní a její prostředí částečně promění. „Svým způsobem je to závazek s velkou mírou odpovědnosti,“ připomíná s tím, že u lidí ve firmě je třeba vzájemná tolerance. I stávající zaměstnanci musí zjistit, co mohou od nově příchozích zvenku očekávat a co ne.

Minimálně půl roku

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR, který firmám pomáhá zprostředkovat cizince ve vládním projektu Režim Ukrajina zaměřeném na středně a nízko kvalifikované pozice, trvá vyřízení žádosti o jednoho pracovníka z Ukrajiny až půl roku. Přesto je o zaměstnance ze zahraničí zájem a už ke konci letošního dubna firmy vyčerpaly kvótu žádostí na červenec.

Postarejte se o celou rodinu

Také podle Andrey Tkačukové, CEO společnosti Foreigners.cz, která se v Česku a na Slovensku stará o relokaci zaměstnanců, by firmy měly myslet na to, jak dlouho celý imigrační proces trvá, pokud jsou noví lidé ze zemí mimo Evropskou unii. „Také je důležitá připravenost daného města na cizince, pokud zaměstnavatelé chtějí, aby u nich nový člověk opravdu zůstal. Souvisí to i s tím, zda firmy přemisťují celou rodinu,“ objasňuje. Pokud ano, doporučuje předem vyřešit, jak bude postaráno i o ostatní členy rodiny, nejen o samotného zaměstnance.

Vedle obecných doporučení přitom podle ní vždy záleží na konkrétní pozici daného člověka i na městě, kam přichází. Stejně jako na specifické nabídce zaměstnavatele.

Proto si myslí, že pokud se firma chce do relokace pustit, měla by mít HR oddělení schopné si všechno nastudovat nebo se proškolit. Případně si zvolit partnera, který se postará buď o všechno okolo zaměstnávání cizinců, nebo alespoň o nějakou část celého procesu. S tím, že personalisté předají externistům oblasti, kde si nejsou jistí v kramflecích nebo na které nemají kapacity, s čímž se v praxi setkává nejčastěji.

Dodává, že aby lidé ze zahraničí mohli začít ve firmě bez problémů fungovat, je také důležité zajistit jim celkově příjemný příjezd do Česka. Už tak je totiž pro cizinky a cizince většinou dost stresový.

Tip: Pozor na mzdy

Podstatným tématem jsou i mzdy, které zahraniční pracovníci a pracovnice v Česku dostávají. Třeba Svaz průmyslu a dopravy ČR upozornil, že pečlivě hlídá, aby firma zahraničním pracovníků platila medián na trhu. Respektive takovou mzdu, kterou běžně dostávají lidé na stejné pozici v kraji.


Přečtěte si více o tom, jak pracovat s odměnou a benefity.

Foto: Shutterstock.com

Zpět na články