Mladým nejde jen o peníze. V ČEZu je lákají i na pestrost práce a kariérní růst

V ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku se stal ČEZ Nejžádanějším zaměstnavatelem mezi studenty a umístil se také na druhém místě jako Zaměstnavatel roku nad 5000 zaměstnanců. S členkou představenstva firmy Michaelou Chaloupkovou mluvíme o tom, co pro své zaměstnance dělají a co u nich právě nejmladší generace oceňuje.

Co pro vás ocenění od studentů znamená?
Z ocenění máme obrovskou radost. Pozici nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty jsme vybojovali i loni a letošní obhájení zlaté příčky je pro nás potvrzením, že má smysl pokračovat v našem nastaveném kurzu. Vážíme si toho, že u nás studenti chtějí pracovat, že nás vnímají jako perspektivního zaměstnavatele, který jim umožní kariéru snů.

Pro studenty i absolventy nabízíte spoustu kariérních možností. Proč je pro vás důležité podchytit nejmladší generaci a co z vašich aktivit byste vyzdvihla?
Skupina ČEZ zahrnuje desítky společností s pestrou a rozmanitou škálou činností (jen namátkou: elektrárenské provozy, péče o distribuční soustavu, prodej, zákaznické služby, výzkum atd.). Uplatnění u nás najdou absolventi nejen z oblasti elektrotechniky a energetiky, ale i financí, práva, obchodu, bankovnictví, chemie, meteorologie, ekologie… Ten výčet by byl dlouhý, proto je těžké generalizovat. Nicméně pokud vezmu takovou tu „klasickou“ energetiku – výroba, distribuce, případně úspory energií, tam se hodně počítají zkušenosti. Proto nabízíme speciální programy pro středoškoláky i vysokoškoláky, aby mohli potřebné zkušenosti získat co nejdříve a kariérně růst. Z aktivit bych ráda zmínila dlouhodobě a cíleně budovanou síť partnerských škol, jejichž žákům a studentům nabízíme řadu aktivit – stáže, stipendijní programy, exkurze, přednášky našich odborníků, studijní materiály apod. V právě uplynulém školním roce jsme s jednou partnerskou školou v Ostravě rozjeli i pilotní program duální výuky, kdy žáci část výuky absolvují formou praxe přímo v naší firmě. Pro děti všech věkových kategorií organizujeme nejrůznější soutěže. Věříme, že klíčem k úspěchu je navázat s mladými lidmi kontakt co nejdříve.

„Věříme, že klíčem k úspěchu je navázat s mladými lidmi kontakt co nejdříve.“

Co u vás nejmladší generace oceňuje?
Z pohovorů se zájemci o práci u nás pozorujeme, že kromě výše platu je pro ně důležitá i perspektiva kariérního růstu nebo pestrost a zajímavost práce. Mladí lidé berou při rozhodování v potaz také to, jak se zaměstnavatel staví k principům udržitelného rozvoje, zajímá je i flexibilita nebo možnost zkusit si různé pracovní pozice.

Aktuálně máte na kariérním webu otevřenou více než stovku pozic, mnohé vhodné právě i pro absolventy. Jaké profese, dovednosti nebo zkušenosti jsou u vás nejvíc nedostatkovým zbožím?
Velkou poptávku máme dlouhodobě po šikovných lidech s technickým vzděláním. Ale hledáme hlavně srdcaře a lidi s opravdovým zájmem. Pokud má student nebo studentka motivaci a chuť do práce, vše ostatní je už u nás naučíme.

ČEZ se také umístil na druhém místě jako Zaměstnavatel roku nad 5000 zaměstnanců. Co je na trhu práce vaše konkurenční výhoda, která přitahuje nové lidi?
V dnešní době vnímáme, že se musíme v lákání i v udržení dobrých lidí více snažit, ale troufám si říct, že máme co nabídnout. Kromě platových podmínek je to stabilita a zázemí celorepublikově působící firmy, tradice kombinovaná s inovativností a výhledem do budoucnosti, smysluplná práce, jejíž výsledky jsou nejen vidět, ale každodenně přispívají ke kvalitnímu životu všech občanů Česka. Naši lidé jsou na svou práci hrdí a my jsme zase hrdí na ně.

Péče o zaměstnance je dnes zásadní téma, na co v ní sázíte?
Protože si svých zaměstnanců nesmírně vážíme, nabízíme jim širokou škálu benefitů, možnost celoživotního vzdělávání, podporu v nejrůznějších životních situacích a zůstáváme s nimi v kontaktu i po odchodu do starobního důchodu. Není výjimkou, že v rámci ČEZu stráví celou svou pracovní kariéru – podporujeme totiž i kariérní přesuny ve Skupině.


Jak na udržitelnost, aby pomohla nabrat schopné lidi? Dozvíte se to v článku Udržitelné podnikání: Jak na něj, aby pomohlo i v náboru?


Hodně se řeší také individuální přístup k zaměstnancům, a to i v souvislosti s mladou generací. Jak je možné individualizovat v tak velké společnosti, jakou je ČEZ?
Vzhledem k celorepublikovému působení musíme v benefitech počítat s velkou diverzitou lidí, a to nejenom věkovou, ale i znalostní a dovednostní. Kromě tradičních benefitů průběžně zařazujeme benefity nové, tak aby nabídka byla stále atraktivní. Mezi obvyklé benefity patří příspěvky na stravování, týden dovolené navíc, příspěvky na životní a důchodové pojištění nebo dobře nabitá Cafeteria, ze které si každý může vybrat podle svých zájmů. Samozřejmě umožňujeme různé flexibilní formy práce, například kratší pracovní dobu, práci z domova, home office, stlačený pracovní týden. Dodávka elektřiny je však nepřetržitou činností, takže tyto formy práce platí jen tam, kde je to možné. Ve vybraných lokalitách provozujeme firemní mateřské školy a letní příměstské tábory.

O jaké benefity je u vás mezi zaměstnanci největší zájem?
Zaměstnáváme přes 22 tisíc lidí ve všech krajích České republiky a každý má logicky jiné preference. Nejoblíbenějším benefitem je tak Cafeterie, kde si každý může podle přidělených bodů vybírat z benefitů různých oblastí – rekreační, rekondiční a léčebné pobyty, kulturní zážitky, sportovní vyžití, dětské tábory, nákupy zvýhodněného zboží, vzdělávání, ale například i nákup knih, léků, lékařských potřeb, zdravé výživy nebo optiky. Jak již bylo řečeno, nabídku benefitů se snažíme inovovat. Nedávno jsme například zavedli možnost předplatit si Active Pass kartu, kterou lze použít na vstupy do sportovišť, na relaxaci nebo třeba na únikové hry. Letos jsme také poprvé zavedli darování krve přímo na pracovišti a vybraným zaměstnancům jsme nabídli očkování proti spalničkám.

Michaela Chaloupková (* 1975) je členkou představenstva společnosti ČEZ a ředitelkou divize správa. Zodpovědná je ve firmě za nákup a řízení lidských zdrojů, zároveň je lídrem společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje firmy. Vystudovala práva a získala titul MBA. Opakovaně se umisťuje mezi Top 25 ženami českého byznysu v anketě, kterou pořádají Hospodářské noviny. Věnuje se podpoře ženských manažerských talentů.

Zpět na články