Meditace vs. práce. Zklidňování mysli může být kontraproduktivní

Obvykle platí, že každý lék má i své vedlejší účinky a mince dvě strany. U meditace jako by na to na nějaký čas všichni zapomněli. Když se rozšířila z východu na západ, až se stala módou, a to i ve firemním prostředí, změnila svůj status. Z duchovního kontextu, kde má klíčovou roli pro praktikanty na cestě k osvícení, se stala užitečným nástrojem využitelným téměř pro všechny a bez velké přípravy. A to v práci i v každodenním životě.

Klid a menší bzukot v hlavě

I s meditací jako aplikovaným nástrojem se totiž spojují pozitivní důsledky. Mezi ně patří lepší naladění na sebe, vnitřní klid, nadhled, redukce stresu, jasnější mysl, lepší schopnost koncentrace, omezení nekontrolovaného bzukotu myšlenek v hlavě, relaxovanost, uvolnění, lepší zvládání emocí, zaměření na tady a teď, zlepšení spánku. Kdo by něco takového neocenil?

Navíc to jsou přínosy prověřované i různými vědeckými výzkumy. Americká psycholožka Barbara L. Fredrickson třeba ukázala, že meditace zpřístupňuje nové mentální zdroje, lidé jsou bdělejší a všímavější vůči přítomnému okamžiku, umí si lépe vychutnávat příznivé situace, lépe přijímají sami sebe a svůj život vnímají jako smysluplnější. Meditace také posiluje fyzické zdroje a zdraví. Meditace je považována i za vhodnou cestu ke zvýšení spokojenosti a štěstí, což jsou témata, která nejsou dnešním progresivním firmám lhostejná.

Menší orientace na budoucnost i motivace

Jenže do této idyly vtrhli Andrew C. Hafenbrack a Kathleen D. Vohs, vědec a vědkyně z Portugalska a Ameriky, kteří se ve svém výzkumu zaměřili i na další efekty meditace. Konkrétně zkoumali meditaci všímavosti – meditaci s buddhistickými kořeny založenou na soustředění na současný moment. Připravili několik experimentů a metaanalýz již existujících výzkumů. A tvrdí, že meditace všímavosti zhoršuje motivaci při práci na nějakém úkolu, ale nikoliv výkon. Není tedy spojená s menším, ale ani s vyšším výkonem, jak by se mohlo zdát, pokud například podporuje soustředění.

Pokud se motivace využívá ve firemním prostředí,
zvažte její načasování.

Všímavost podle nich může bránit touze řešit každodenní problémy. A také mírní myšlenky na budoucnost, které jsou ovšem při motivaci a dosahování cílů důležité, přičemž naopak posiluje současný pocit klidu a vyrovnanosti. Když jsou lidé všímaví, také více odlišují nesmyslné úkoly od těch smysluplných, které jsou v souladu s jejich hodnotami, což zase ovlivňuje jejich motivaci a zápal.

Proto pokud se meditace využívá ve firemním prostředí, doporučují zvážit její načasování. A to právě s ohledem na to, že meditace všímavosti bezprostředně před prací může negativně ovlivnit motivaci zaměstnanců následně se pustit do pracovních úkolů. Lepší „zacházení“ s meditací umožní, jak tvrdí, dopřát si všechny její benefity, ale neplatit zhoršenou motivací.


Jak ve firmě posílit motivaci i v obdobích, která výkonnosti příliš nepřejí, čtěte v článku 4 letní tipy pro zvýšení motivace zaměstnanců.


Touha po smyslu v práci

Vypadá to dramaticky, ale tak strašidelné to není. Vědci vlastně jen připomněli, čím meditace je a čím ne. Má velkou řadu nepopiratelně pozitivních přínosů, včetně snížení stresu, pro něž se do firemního prostředí dobře hodí. Ale rozhodně není manažerským nástrojem, který je možné naordinovat zaměstnancům, aby byli ještě výkonnějším kolečkem ve firemním soukolí, aniž se budou ptát po smyslu své vlastní činnosti a celého firemního snažení. Kdo něco takového očekával, musí si nechat zajít chuť.

Ani to se však nevymyká z aktuálních trendů. Smysluplnost práce jako téma posiluje svou pozici na pracovním trhu. A to i pod vlivem toho, jaké preference vnáší do svých pracovních rozhodnutí nejmladší generace Z. Ta se totiž právě k potřebě smyslu vykonávané práce vehementně hlásí.

Foto: Shutterstock.com

Zpět na články