Jak uspět v sdílené ekonomice dneška

Technologické proměny trhu práce dnes firmám umožňují mnohem flexibilnější zacházení s novými i stávajícími zaměstnanci, než tomu bylo v minulosti. Představují však i jistá úskalí. Jak z nich maximálně profitovat a neztratit se?

Podle definice na webových stránkách Sharing Economy UK (SEUK) „představuje sdílená ekonomika využívání internetových technologií k propojení skupin lidí a organizací za účelem lepšího využití statků, schopností, služeb, kapitálu a prostor“.

Zní to skvěle, že? Pro organizace je však realita sdílené ekonomiky mnohem složitější. Je pravda, že nabízí neuvěřitelné možnosti v oblasti sdílení prostředků, přístupu k talentům, úspory peněz, omezení odpadů a udržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Sdílená ekonomika však může firmám taky pěkně zkomplikovat život, protože udržet krok s právními, logistickými a personálními důsledky v sektoru, který se téměř neustále mění, je obtížné.


Jak vybudovat kolektiv, který bude pracovat efektivněji a jehož členové budou ochotni se zapojit do činností nad rámec oficiální pracovní náplně?


Uvádíme některé obecné přístupy, jež mohou společnostem pomoci se s těmito problémy lépe vypořádat a zároveň využít růstový potenciál, který sdílená ekonomika nabízí.

Přizpůsobte náborové strategie. „Organizace musí jednoduše přehodnotit své modely získávání talentů,“ říká Arun Sundararajan, profesor Stern School of Business na New York University a autor knihy The Sharing Economy. Budou pak schopny mimořádně efektivně překonávat kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků a využít rychlejší výměny zaměstnanců k inovacím, jakmile to trh bude vyžadovat.

Podpořte angažovanost zaměstnanců. Začlenění dočasných pracovních sil do kolektivu zaměstnanců pracujících na plný úvazek je klíčové pro udržení kultury soudržnosti na pracovišti. „Firmy musí vybudovat kulturu, v níž budou flexibilní pracovníci cítit, že jsou součástí vize a strategie společnosti,“ říká Sundararajan.


Infografika: Jak bude vypadat pracoviště budoucnosti postavené na „internetu věcí“?


Zaměřte se na férovost. Vzhledem k tomu, že pro sdílenou ekonomiku jsou typické rychlé změny, nebyly zatím zavedeny osvědčené postupy a legislativa se nepřizpůsobila tak, aby přiměřeně chránila lidi i majetek. Z hlediska zaměstnance se odpor ke změnám, které s sebou sdílená ekonomika přináší, „netýká toho, jak je práce řízena. Souvisí se ztrátou ‚příjemných‘ aspektů, jako jsou u práce na plný úvazek, důchod a benefity,“ vysvětluje Sundararajan. Firmy proto musí být v poskytování benefitů pracovníkům, kteří zvolí jiný než zaměstnanecký poměr, aktivnější a kreativnější.

Postupujte s přiměřenou opatrností. Organizace zapojené do sdílené ekonomiky, ať jde o najímání pracovníků na volné noze, sdílení prostředků nebo pronájem prostor, čelí vyšším rizikům v oblasti vlastní bezpečnosti a existuje jen velmi málo externích možností, kam se obrátit o pomoc s ochranou. Vzhledem k tomu, že legislativa se s obtížemi snaží udržet krok s rychlým rozvojem tohoto sektoru, je opatrnost nezbytná.

Bez ohledu na problémy však sdílená ekonomika přináší organizacím i jednotlivcům bezprecedentní příležitosti. „V průběhu minulého století jsme vytvořili z lidského hlediska opravdu dobrý systém. Technologie nám umožňuje pracovat jinak,“ potvrzuje Sissel Hansen, zakladatelka knižní série Startup Guide. S tím, jak dynamický sektor sdílené ekonomiky dozrává, může se stát klíčem ke globálnímu růstu v měnícím se klimatu.

Zpět na články