Jak přimět zaměstnance dělat něco navíc? Nechte to na nich

Chcete budovat výkonnější a efektivnější organizaci? Potřebujete zaměstnance ochotné zapojit se do práce nad rámec oficiální pracovní náplně. Podívali jsme se na to, co může firma udělat, aby takového stavu dosáhla.

Potřebujete takové lidi, kteří pomohou svým kolegyním a kolegům. Dobrovolně se pustí do zvláštních úkolů, nových pracovních postupů a nápadů. Jsou otevření novým myšlenkám a navštěvují i schůzky, které pro ně nejsou povinné.

Firemní občané

To alespoň tvrdí průzkumy, na něž se ve svém loňském textu Jak motivovat zaměstnance, aby dělali něco navíc (How to Motivate Employees to Go Beyond Their Jobs) pro Harward Business Review odvolávají Mark C. Bolino a Anthony C. Klotz z univerzit v Oklahomě a Oregonu.

Říkají tomu „citizenship behaviors“, občanské chování. Je to podobné, jako kdyby byli zaměstnanci občané, kterým leží na srdci péče o společnou věc, v tomto případě firmu. Rozvíjet firemní občanství však není jednoduché.

Negativní stránka

Podle výzkumníků někteří zaměstnanci dělají něco navíc, protože jsou své práci oddaní. Dělat něco navíc je uspokojuje, posiluje to smysluplnost jejich práce a jsou lépe hodnocení. Také však existují zaměstnanci, kteří na sobě cítí tlak, aby byli dobrými firemními občany, a kteří se snaží, jen aby zlepšili svůj obraz v organizaci.

Pokud zaměstnanci nedělají něco navíc jen proto, že skutečně chtějí, má to nakonec spíš negativní důsledky.

V práci navíc se přitom skrývá i nebezpečí. A to riziko únavy a vyčerpání, stresu či konfliktů mezi prací a soukromím. Pro zaměstnance stále ochotné dělat něco navíc může být těžké s prací skončit a mít hotovo, což může negativně ovlivnit jejich osobní pocit pohody. A ten je, podle studie Deloitte Globální trendy v oblasti lidského kapitálu, nyní v Česku co do důležitosti nejvýraznějším trendem.

Platí, že pokud zaměstnanci nedělají něco navíc jen proto, že skutečně chtějí, má to nakonec spíš negativní důsledky. Klíčová je tu role managementu. Je to vedení, kdo by měl ukazovat, jak firemní občanství správně rozvíjet.

Nechte to na nich

Probíhá to podobně, jako když si zaměstnanci přetvářejí své pracovní místo podle svých silných stránek, motivací a vášní. Tvorba občanství je založená na představě, že si lidé sami mohou hledat cesty, jak navíc organizaci přispět. A to tak, aby to dávalo smysl jim samotným, uspokojovalo je to a odpovídalo to jejich silným stránkám. Důležité je, že jsou to samotní zaměstnanci, kteří na svém občanství ve firmě pracují. Dělat něco navíc je jejich dobrovolné rozhodnutí, aniž je někdo nutí. Aby to fungovalo, je však ve firmě potřebná otevřená komunikace a vědomé rozhodnutí.

Necháte na zaměstnancích, kde a jak chtějí udělat něco navíc. V praxi to podle Marka C. Bolina a Anthonyho C. Klotze může vypadat třeba takto:
Kdo je skvělý v práci s nováčky, věnuje se jim víc, a nemusí naopak na schůzky, které ho nudí. Jiný je introvert a společenské akce protrpí. Tak je vynechá, ale je na něj spoleh, když je nutné pracovat navíc na důležitém úkolu, protože v tom je jeho síla.

Podle autorů nahrávají takovému přístupu zjištění, která ukazují, že výkonnost lidí je vyšší, když pracují podle své vnitřní motivace, a ne proto, že musí nebo jsou motivovaní zvenku. Když se lidé zapojují podle svých silných stránek a vášně pro věc, práce je méně vyčerpává. Nemá-li firemní občanství jen jednu oficiální podobu, ale škálu možností, přispívá to i k celkové produktivitě práce.

Práce, která má smysl

Podstatný je celý kontext, do něhož je firemní občanství zasazené. A tím je posílení smysluplnosti práce. Podle výzkumníků je jeho součástí právě i chuť zaměstnance ve firmě individuálně povzbuzovat, aby byli proaktivní a aby je díky tomu, co dělají navíc, práce víc naplňovala – a tím se posilovala i výkonnost firmy.


Mějte už dopředu přehled o tom, kdo se chystá odejít, podle tipů v článku Zjistěte, kdy dají vaši zaměstnanci výpověď.


Jak tedy odpovědět na otázku: jak motivovat zaměstnance, aby dělali něco navíc? Nezáleží tolik jen na penězích a benefitech. Spíš na otevřené komunikaci. A na důrazu na osobní vnitřní motivaci, silné stránky, pracovní vášně, pocit pracovního naplnění i vnímání smysluplnosti práce. Potřebná je ochota vedení práci i to, co mohou lidé dělat navíc, jejich talentům a silným stránkám přizpůsobit.

Foto: Shutterstock.com

Zpět na články